Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thể tích \(V\) của khối cầu đường kính bằng \(a\) được tính theo công thức nào dưới đây?

Câu 672257: Thể tích \(V\) của khối cầu đường kính bằng \(a\) được tính theo công thức nào dưới đây?

A. \(V = \dfrac{1}{6}\pi {a^3}\).

B. \(V = 8\pi {a^3}\).

C. \(V = \dfrac{8}{3}\pi {a^2}\).

D. \(V = \dfrac{4}{3}\pi {a^3}\).

Câu hỏi : 672257

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Thể tích \(V\) của khối cầu bán kính bằng \(r\) là \(V = \dfrac{4}{3}\pi {r^3}\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thể tích của khối cầu đường kính bằng \(a\) là \(V = \dfrac{4}{3}\pi {\left( {\dfrac{a}{2}} \right)^3} = \dfrac{{\pi {a^3}}}{6}\)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com