Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tập xác định của hàm số \(y = \log \left( {x - 4} \right)\) là

Câu 672258: Tập xác định của hàm số \(y = \log \left( {x - 4} \right)\) là

A. \(\left( {4; + \infty } \right)\).

B. \(\left( { - \infty ;4} \right)\).

C. \(\left( { - \infty ; + \infty } \right)\).

D. \(\left[ {4; + \infty } \right)\).

Câu hỏi : 672258

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Hàm số \(y = \log f\left( x \right)\) xác định khi \(f\left( x \right) > 0\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hàm số \(y = \log \left( {x - 4} \right)\) xác định khi \(x > 4\)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com