Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương trình \(\log x = \dfrac{1}{7}\) có nghiệm là

Câu 672259: Phương trình \(\log x = \dfrac{1}{7}\) có nghiệm là

A. \({10^{\ln \dfrac{1}{7}}}\).

B. \({10^{ - 7}}\).

C. \(\sqrt[7]{{10}}\).

D. \({\left( {\dfrac{1}{7}} \right)^{10}}\).

Câu hỏi : 672259

Quảng cáo

Phương pháp giải:

- Tìm ĐKXĐ

- Giải phương trình logarit

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  ĐKXĐ: \(x > 0\)

  Ta có: \(\log x = \dfrac{1}{7} \Leftrightarrow x = {10^{\dfrac{1}{7}}}\)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com