Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Với \(a\) là số thực dương tùy ý, \(\ln \left( {5a} \right) - \ln \left( {3a} \right)\) bằng

Câu 672261: Với \(a\) là số thực dương tùy ý, \(\ln \left( {5a} \right) - \ln \left( {3a} \right)\) bằng

A. \(\ln \left( {10a} \right)\).

B. \(\ln \dfrac{2}{5}\).

C. \(\ln \left( {2a} \right)\).

D. \(\ln \dfrac{5}{3}\).

Câu hỏi : 672261

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Sử dụng: \(\ln x - \ln y = \ln \dfrac{x}{y}\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(\ln \left( {5a} \right) - \ln \left( {3a} \right) = \ln \dfrac{{5a}}{{3a}} = \ln \dfrac{5}{3}\)

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com