Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hình nón đỉnh \(S\) có chiều cao bằng 4 và bán kính đáy bằng 3. Mặt phẳng \(\left( P \right)\) đi qua đỉnh \(S\) của hình nón và cắt hình nón theo thiết diện là tam giác \(SAB\) với \(AB = 2\). Diện tích của thiết diện bằng

Câu 672262: Cho hình nón đỉnh \(S\) có chiều cao bằng 4 và bán kính đáy bằng 3. Mặt phẳng \(\left( P \right)\) đi qua đỉnh \(S\) của hình nón và cắt hình nón theo thiết diện là tam giác \(SAB\) với \(AB = 2\). Diện tích của thiết diện bằng

A. \(\sqrt 6 \).

B. \(4\sqrt 3 \).

C. \(2\sqrt 3 \).

D. \(2\sqrt 6 \).

Câu hỏi : 672262

Quảng cáo

Phương pháp giải:

- Tìm đường cao của tam giác \(SAB\)

- Tính diện tích

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xét cấu trúc hình như bên với \(E\) là trung điểm của \(AB,\,\,SO = 4,\,\,OA = OB = 3\)

  Ta có: \(OE = \sqrt {O{B^2} - B{E^2}}  = \sqrt {{3^2} - {1^2}}  = 2\sqrt 2 \)

  \(SE = \sqrt {S{O^2} + O{E^2}}  = \sqrt {{4^2} + {{\left( {2\sqrt 2 } \right)}^2}}  = 2\sqrt 6 \)

  Lại có: \({S_{SAB}} = \dfrac{1}{2}SE.AB = \dfrac{1}{2}.2\sqrt 6 .2 = 2\sqrt 6 \)

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com