Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hình trụ có bán kính đáy bằng 5 và đường sinh bằng 2 thì có diện tích toàn phần bằng

Câu 672263: Hình trụ có bán kính đáy bằng 5 và đường sinh bằng 2 thì có diện tích toàn phần bằng

A. \(70\pi \).

B. \(80\pi \).

C. \(35\pi \).

D. \(50\pi \).

Câu hỏi : 672263

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Diện tích toàn phần của hình trụ có bán kính đáy \(r\) và đường sinh \(l\) là \({S_{tp}} = 2\pi {r^2} + 2\pi rl\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hình trụ có bán kính đáy bằng 5 và đường sinh bằng 2 thì có diện tích toàn phần là

  \({S_{tp}} = 2\pi {r^2} + 2\pi rl = 2\pi {.5^2} + 2\pi .2.5 = 70\pi \)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com