Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số \(y = \dfrac{{2x - 3}}{{x - 4}}\) là đường thẳng có phương trình

Câu 672266: Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số \(y = \dfrac{{2x - 3}}{{x - 4}}\) là đường thẳng có phương trình

A. \(x = 2\).

B. \(x = 4\).

C. \(x =  - 3\).

D. \(x =  - 4\).

Câu hỏi : 672266

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Sử dụng khái niệm đường tiệm cận của đồ thị hàm số: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\):

- Đường thẳng \(x = {x_0}\) là TCĐ của đồ thị hàm số nếu thỏa mãn một trong các điều kiện sau: \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {x_0}^ + } y =  + \infty \) hoặc \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {x_0}^ + } y =  - \infty \) hoặc \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {x_0}^ - } y =  + \infty \) hoặc \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {x_0}^ - } y =  - \infty \).

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {4^ + }} \dfrac{{2x - 3}}{{x - 4}} =  + \infty \)

  Do đó \(x = 4\) là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com