Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khối chóp có diện tích đáy bằng 9, chiều cao bằng 2 thì có thể tích bằng

Câu 672267: Khối chóp có diện tích đáy bằng 9, chiều cao bằng 2 thì có thể tích bằng

A. \(18\).

B. \(54\).

C. \(12\).

D. \(6\).

Câu hỏi : 672267
Phương pháp giải:

Thể tích của khối chóp có diện tích đáy bằng \(S\), chiều cao \(h\) là \(V = \dfrac{1}{3}Sh\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thể tích của khối chóp có diện tích đáy bằng 9, chiều cao bằng 2 là \(V = \dfrac{1}{3}Sh = \dfrac{1}{3}.9.2 = 6\)

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com