Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trên đoạn \(\left[ { - 4; - 1} \right]\), hàm số \(y = \dfrac{{3x + 1}}{{2 - x}}\) đạt giá trị lớn nhất tại điểm

Câu 672271: Trên đoạn \(\left[ { - 4; - 1} \right]\), hàm số \(y = \dfrac{{3x + 1}}{{2 - x}}\) đạt giá trị lớn nhất tại điểm

A. \(x =  - 3\).

B. \(x =  - 2\).

C. \(x =  - 1\).

D. \(x =  - 4\).

Câu hỏi : 672271

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tính chất của hàm số mũ

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(y' = \dfrac{7}{{{{\left( { - x + 2} \right)}^2}}} > 0,\,\,\forall x \in \left[ { - 4; - 1} \right]\)

  Do đó hàm số đồng biến trên \(\left[ { - 4; - 1} \right]\)

  \( \Rightarrow \mathop {\max }\limits_{\left[ { - 4; - 1} \right]} y = y\left( { - 1} \right) =  - \dfrac{2}{3}\)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com