Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tập nghiệm của bất phương trình \({\log _3}\left( {2 + x} \right) < 2\) là

Câu 672278: Tập nghiệm của bất phương trình \({\log _3}\left( {2 + x} \right) < 2\) là

A. \(\left( { - \infty ;7} \right)\).

B. \(\left( { - 2;9} \right)\).

C. \(\left( { - 2;7} \right)\).

D. \(\left( { - \infty ;9} \right)\).

Câu hỏi : 672278

Quảng cáo

Phương pháp giải:

- Tìm ĐKXĐ

- Đưa về cùng cơ số

- Sử dụng: \({\log _3}x < {\log _3}y \Leftrightarrow x < y\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  ĐKXĐ: \(x >  - 2\)

  Ta có: \({\log _3}\left( {2 + x} \right) < 2 \Leftrightarrow {\log _3}\left( {2 + x} \right) < {\log _3}9 \Leftrightarrow 2 + x < 9 \Leftrightarrow x < 7\)

  Kết hợp với ĐKXĐ ta được \( - 2 < x < 7\)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com