Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(f\left( x \right)\) có đạo hàm \(f'\left( x \right) = x{\left( {x + 2} \right)^3},\,\,\forall x \in \mathbb{R}\). Hàm số \(y = f\left( x \right)\) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Câu 672279: Cho hàm số \(f\left( x \right)\) có đạo hàm \(f'\left( x \right) = x{\left( {x + 2} \right)^3},\,\,\forall x \in \mathbb{R}\). Hàm số \(y = f\left( x \right)\) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. \(\left( { - 2;1} \right)\).

B. \(\left( { - 2;0} \right)\).

C. \(\left( { - 2; + \infty } \right)\).  

D. \(\left( { - \infty ;0} \right)\).

Câu hỏi : 672279

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Giải bất phương trình \(f'\left( x \right) \le 0\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(f'\left( x \right) \le 0 \Leftrightarrow x{\left( {x + 2} \right)^3} \le 0 \Leftrightarrow  - 2 \le x \le 0\)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com