Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một chất điểm thực hiện đồng thời hai đao dộng cùng phương, có phương trình li độ lần lượt là \({x_1} = {A_1}\cos \left( {\omega t + {\varphi _1}} \right)\)và \({x_2} = {A_2}\cos \left( {\omega t + {\varphi _2}} \right).\)Pha ban đầu φ của dao động tổng hợp được tính bằng biểu thức

Câu 672353: Một chất điểm thực hiện đồng thời hai đao dộng cùng phương, có phương trình li độ lần lượt là \({x_1} = {A_1}\cos \left( {\omega t + {\varphi _1}} \right)\)và \({x_2} = {A_2}\cos \left( {\omega t + {\varphi _2}} \right).\)Pha ban đầu φ của dao động tổng hợp được tính bằng biểu thức

A. \(\tan \varphi  = \dfrac{{{A_1}\cos {\varphi _1} + {A_1}\sin {\varphi _1}}}{{{A_2}\cos {\varphi _2} + {A_2}\sin {\varphi _2}}}\)

B. \(\tan \varphi  = \dfrac{{{A_1}\cos {\varphi _1} + {A_2}\cos {\varphi _2}}}{{{A_1}\sin {\varphi _1} + {A_2}\sin {\varphi _2}}}\)

C. \(\tan \varphi  = \dfrac{{{A_1}\cos {\varphi _1} + {A_2}\sin {\varphi _2}}}{{{A_2}\cos {\varphi _1} + {A_1}\sin {\varphi _2}}}\)

D. \(\tan \varphi  = \dfrac{{{A_1}\sin {\varphi _1} + {A_2}\sin {\varphi _2}}}{{{A_1}\cos {\varphi _1} + {A_2}\cos {\varphi _2}}}\)

Câu hỏi : 672353

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Lý thuyết về tổng hợp dao động.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Pha ban đầu của dao động tổng hợp được tính theo công thức:

  \(\tan \varphi  = \dfrac{{{A_1}\sin {\varphi _1} + {A_2}\sin {\varphi _2}}}{{{A_1}\cos {\varphi _1} + {A_2}\cos {\varphi _2}}}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com