Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Con lắc đơn gồm dây treo có chiều dài l, vật có khối lượng m. Con lắc dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Tần số góc ꞷ của con lắc đơn được xác định bằng công thức

Câu 672354: Con lắc đơn gồm dây treo có chiều dài l, vật có khối lượng m. Con lắc dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Tần số góc ꞷ của con lắc đơn được xác định bằng công thức

A. \(\dfrac{1}{{2\pi }}\sqrt {\dfrac{{mg}}{l}} \)

B. \(\sqrt {\dfrac{l}{{mg}}} \)

C. \(\sqrt {\dfrac{g}{l}} \)

D. \(\sqrt {\dfrac{l}{g}} \)

Câu hỏi : 672354

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Lý thuyết về dao động của con lắc đơn.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tần số góc của con lắc đơn: \(\omega  = \sqrt {\dfrac{g}{l}} \)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com