Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đặt hai đầu một đoạn mạch AB vào một điện áp xoay chiều thì cường độ dòng điện xoay chiều trong mạch có biểu thức i = 2cos(100πt) A. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là

Câu 672369: Đặt hai đầu một đoạn mạch AB vào một điện áp xoay chiều thì cường độ dòng điện xoay chiều trong mạch có biểu thức i = 2cos(100πt) A. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là

A. 2A

B. \(\sqrt 2 A\)

C. \(2\sqrt 2 A\)

D. 1A

Câu hỏi : 672369

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Phương trình cường độ dòng điện.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch: i = 2cos(100πt) (A) thì I0 = 2A.

  Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch: \(I = \dfrac{{{I_0}}}{{\sqrt 2 }} = \dfrac{2}{{\sqrt 2 }} = \sqrt 2 (A)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com