Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mức cường độ âm của một âm tại một điểm là L = 20dB. Biết cường độ âm chuẩn là I0 = 10-12 W/m2. Cường độ âm tại điểm đó là

Câu 672370: Mức cường độ âm của một âm tại một điểm là L = 20dB. Biết cường độ âm chuẩn là I0 = 10-12 W/m2. Cường độ âm tại điểm đó là

A. \({10^{ - 10}}W/{m^2}\)

B. \({10^{ - 9}}W/{m^2}\)

C. \({10^{ - 12}}W/{m^2}\)

D. \({10^{ - 11}}W/{m^2}\)

Câu hỏi : 672370

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Lý thuyết về âm.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Mức cường độ âm:

  \(L(dB) = 10\log \dfrac{I}{{{I_0}}} \Rightarrow I = {10^{\dfrac{L}{{10}}}}.{I_0} = {10^2}{.10^{ - 12}} = {10^{ - 10}}(W/{m^2})\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com