Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện bằng nhau và bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cả mạch. Hệ số công suất của mạch điện này là

Câu 672376: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện bằng nhau và bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cả mạch. Hệ số công suất của mạch điện này là

A. \(\dfrac{{\sqrt 2 }}{3}\)

B. \(\dfrac{{\sqrt 2 }}{2}\)

C. \(\dfrac{1}{2}\)

D. \(\dfrac{{\sqrt 3 }}{2}\)

Câu hỏi : 672376
Phương pháp giải:

Lý thuyết về mạch RLC nối tiếp. Vẽ giản đồ.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(U = {U_{rL}} = U \Rightarrow \Delta \)đều \(\varphi  = {30^0}\)

  Hệ số công suất cả mạch: \(\cos \varphi  = \cos {30^0} = \dfrac{{\sqrt 3 }}{2}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com