Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một sóng cơ lan truyền trên một sợi dây, tốc độ truyền sóng là 20cm/s. Tại thời điểm t = 0 hình dạng của một sợi dây được biểu diễn như hình vẽ. Phương trình sóng cơ mô tả hình dáng của sợi dây tại thời điểm t = 2,125s là

Câu 672377: Một sóng cơ lan truyền trên một sợi dây, tốc độ truyền sóng là 20cm/s. Tại thời điểm t = 0 hình dạng của một sợi dây được biểu diễn như hình vẽ. Phương trình sóng cơ mô tả hình dáng của sợi dây tại thời điểm t = 2,125s là

A. \(u = 5\cos \left( {\dfrac{{\pi x}}{5} + \dfrac{\pi }{4}} \right)cm\)

B. \(u = 5\cos \left( {\dfrac{{\pi x}}{5} + \dfrac{\pi }{2}} \right)cm\)

C. \(u = 5\cos \left( {4\pi x} \right)cm\)

D. \(u = 5\cos \left( {\dfrac{{\pi x}}{5} - \dfrac{\pi }{2}} \right)cm\)

Câu hỏi : 672377

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết về sóng cơ.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(\lambda  = 10cm \Rightarrow f = \dfrac{v}{\lambda } = 2Hz \Rightarrow \omega  = 4\pi rad/s\)

  Phương trình sóng tại thời điểm t = 0 là: \(u = 5\cos \left( {\pi t} \right)cm\)

  Phương trình sóng tại thời điểm t = 2,125s là:

  \(\begin{array}{l}u = 5\cos \left( {4\pi t - \dfrac{{2\pi x}}{\lambda }} \right) = 5\cos \left( {4\pi .2,125 - \dfrac{{\pi x}}{5}} \right)\\ \to u = 5\cos \left( {\dfrac{{\pi x}}{5} - \dfrac{\pi }{2} - 4\pi } \right) = 5\cos \left( {\dfrac{{\pi x}}{5} - \dfrac{\pi }{2}} \right)cm\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com