Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Câu 672391: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?


A. \(\left( { - 1;\,0} \right).\)

B. \(\left( { - \infty ;\, - 1} \right)\).

C. \(\left( {0;\,1} \right)\).

D. \(\left( {0;\, + \infty } \right)\).

Câu hỏi : 672391

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Hàm số đồng biến khi \(f'\left( x \right) > 0\), nghịch biến khi \(f'\left( x \right) < 0\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dựa vào đồ thị của hàm số \(y = f\left( x \right)\) ta có:

  Hàm số \(y = f\left( x \right)\) nghịch biến trên các khoảng \(\left( { - 1;\,0} \right)\) và \(\left( {1;\, + \infty } \right)\), đồng biến trên các khoảng \(\left( { - \infty ;\, - 1} \right)\) và \(\left( {0;\,1} \right).\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com