Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tập xác định của hàm số \(y = {\log _2}x\) là

Câu 672397: Tập xác định của hàm số \(y = {\log _2}x\) là

A. \(\left[ {0; + \infty } \right).\)

B. \(\left( { - \infty ; + \infty } \right).\)

C. \(\left( {0; + \infty } \right).\)

D. \(\left[ {2; + \infty } \right).\)

Câu hỏi : 672397

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Điều kiện xác định của hàm số \(y = {\log _a}x\) là \(x > 0\), \(a > 0,a \ne 1\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Điều kiện xác định của hàm số \(y = {\log _2}x\) là \(x > 0\).

  Vậy tập xác định của hàm số \(y = {\log _2}x\) là \(D = \left( {0; + \infty } \right).\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com