Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nghiệm của phương trình \({\log _2}\left( {x - 2} \right) = 3\) là:

Câu 672398: Nghiệm của phương trình \({\log _2}\left( {x - 2} \right) = 3\) là:

A. \(x = 6\).

B. \(x = 8\).

C. \(x = 11\).

D. \(x = 10\).

Câu hỏi : 672398
Phương pháp giải:

\({\log _a}x = b \Leftrightarrow x = {a^b}\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Điều kiện: \(x - 2 > 0 \Leftrightarrow x > 2\).

  \({\log _2}\left( {x - 2} \right) = 3 \Leftrightarrow x - 2 = 8 \Leftrightarrow x = 10\)(thỏa mãn).

  Vậy phương trình có nghiệm \(x = 10\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com