Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Có bao nhiêu cách chọn một học sinh từ một nhóm gồm \(6\) học sinh nam và \(9\) học sinh nữ?

Câu 672410: Có bao nhiêu cách chọn một học sinh từ một nhóm gồm \(6\) học sinh nam và \(9\) học sinh nữ?

A. \(9\).

B. \(54\).

C. \(15\).

D. \(6\).

Câu hỏi : 672410

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Quy tắc đếm

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn 1 học sinh từ 15 học sinh ta có 15 cách chọn.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com