Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số \(y =  - {x^3} + 3{x^2} - 2\) đồng biến trên khoảng

Câu 672411: Hàm số \(y =  - {x^3} + 3{x^2} - 2\) đồng biến trên khoảng

A. \(\left( {0\,;\,2} \right)\).

B. \(\left( { - \infty \,;\,0} \right)\).

C. \(\left( {1\,;\,4} \right)\).

D. \(\left( {4\,;\, + \infty } \right)\).

Câu hỏi : 672411

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tính đạo hàm, lập bảng biến thiên

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tập xác định \(D = \mathbb{R}\).

  Ta có: \(y' =  - 3{x^2} + 6x\).

  \(y' = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 0\\x = 2\end{array} \right.\).

  Bảng xét dấu của \(y'\) như sau:

  Nhìn vào bảng xét dấu của \(y'\) ta thấy hàm số \(y =  - {x^3} + 3{x^2} - 2\) đồng biến trên khoảng \(\left( {0\,;\,2} \right)\).

  Vậy hàm số \(y =  - {x^3} + 3{x^2} - 2\) đồng biến trên khoảng \(\left( {0\,;\,2} \right)\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com