Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = {x^3} + 3{x^2}\) trên đoạn \(\left[ { - 4;\, - 1} \right]\) bằng

Câu 672413: Giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = {x^3} + 3{x^2}\) trên đoạn \(\left[ { - 4;\, - 1} \right]\) bằng

A. \( - 16\)

B. \(0\)

C. \(4\)

D. \( - 4\)

Câu hỏi : 672413

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tính đạo hàm và lập bảng biến thiên.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(y' = 3{x^2} + 6x\); \(y' = 0 \Rightarrow 3{x^2} + 6x = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 0\\x =  - 2\end{array} \right.\,\,\,\begin{array}{*{20}{c}}{ \notin \left[ { - 4;\, - 1} \right]}\\{ \in \left[ { - 4;\, - 1} \right]}\end{array}\).

  Khi đó \(y\left( { - 4} \right) =  - 16\); \(y\left( { - 2} \right) = 4\); \(y\left( { - 1} \right) = 2\).

  Nên \(\mathop {\min }\limits_{\left[ { - 4;\, - 1} \right]} y =  - 16\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com