Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giải phương trình sau: \(3{x^2} + x - 4 = 0\).

Câu 672488: Giải phương trình sau: \(3{x^2} + x - 4 = 0\).

Câu hỏi : 672488

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Nhẩm nghiệm phương trình \(a{x^2} + bx + c = 0(a \ne 0)\):

Nếu \(a + b + c = 0\) thì phương trình có nghiệm \(\left[ \begin{array}{l}{x_1} = 1\\{x_2} = \dfrac{c}{a}\end{array} \right.\)

Nếu \(a - b + c = 0\) thì phương trình có nghiệm \(\left[ \begin{array}{l}{x_1} =  - 1\\{x_2} = \dfrac{{ - c}}{a}\end{array} \right.\)

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Xét \(3{x^2} + x - 4 = 0\).

  Ta có: \(a + b + c = 3 + 1 + \left( { - 4} \right) = 0\)

  Suy ra phương trình có 2 nghiệm phân biệt \(\left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{{x_1} = 1}\\{{x_2} = \dfrac{c}{a} = \dfrac{{ - 4}}{3}}\end{array}} \right.\).

  Vậy tập nghiệm của phương trình là \(S = \left\{ {1; - \dfrac{4}{3}} \right\}\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com