Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính giá trị biểu thúrc sau:

a) \(\dfrac{{\sqrt {81} }}{3}\)

b) \(\sqrt {16}  - \sqrt 9 \)

Câu 672487: Tính giá trị biểu thúrc sau:

a) \(\dfrac{{\sqrt {81} }}{3}\)

b) \(\sqrt {16}  - \sqrt 9 \)

Câu hỏi : 672487

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tính toán với căn bậc hai \(\sqrt {{x^2}}  = \left| x \right|\)

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a) Ta có: \(\dfrac{{\sqrt {81} }}{3} = \dfrac{{\sqrt {{9^2}} }}{3} = \dfrac{9}{3} = 3\).

  b) Ta có: \(\sqrt {16}  - \sqrt 9  = \sqrt {{4^2}}  - \sqrt {{3^2}}  = 4 - 3 = 1\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com