Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: \(2 - \dfrac{6}{5} \cdot  \cdot  \cdot 1\)

Câu 672516: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: \(2 - \dfrac{6}{5} \cdot  \cdot  \cdot 1\)

A. <

B. >

C. =

D. Tất cả đều sai

Câu hỏi : 672516

Quảng cáo

Phương pháp giải:

- Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi trừ hai phân số đó.

- So sánh kết quả với 1.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(2 - \dfrac{6}{5} = \dfrac{2}{1} - \dfrac{6}{5} = \dfrac{{10}}{5} - \dfrac{6}{5} = \dfrac{4}{5}\)

  Vì \(\dfrac{4}{5} < 1\) nên \(2 - \dfrac{6}{5} < 1\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com