Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Điền lớn hơn, bé hơn hoặc bằng thích hợp vào chỗ chấm.

Kết quả của phép tính \(1 - \dfrac{2}{3}\) ……………… kết quả của phép tính \(\dfrac{7}{3} - 2\).

Câu 672517: Điền lớn hơn, bé hơn hoặc bằng thích hợp vào chỗ chấm.

Kết quả của phép tính \(1 - \dfrac{2}{3}\) ……………… kết quả của phép tính \(\dfrac{7}{3} - 2\).

Câu hỏi : 672517

Quảng cáo

Phương pháp giải:

- Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi trừ hai phân số đó.

- So sánh kết quả của hai phép tính.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Ta có:

  \(1 - \dfrac{2}{3} = \dfrac{1}{1} - \dfrac{2}{3} = \dfrac{3}{3} - \dfrac{2}{3} = \dfrac{1}{3}\)

  \(\dfrac{7}{3} - 2 = \dfrac{7}{3} - \dfrac{2}{1} = \dfrac{7}{3} - \dfrac{6}{3} = \dfrac{1}{3}\)

  Vậy kết quả của phép tính \(1 - \dfrac{2}{3}\) bằng kết quả của phép tính \(\dfrac{7}{3} - 2\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com