Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho phương trình nhiệt hóa học sau: S(s) + O2(g) → SO2(g)  ΔrH0298= -296,80 kJ

Enthalpy tạo thành chuẩn của SO2(g) là

Câu 672528: Cho phương trình nhiệt hóa học sau: S(s) + O2(g) → SO2(g)  ΔrH0298= -296,80 kJ

Enthalpy tạo thành chuẩn của SO2(g) là

A. -593,60 kJ.

B. 296,80 kJ.

C. -296,80 kJ.

D. 0,00 kJ.

Câu hỏi : 672528

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Biến thiên enthalpy của phản ứng: \({\Delta _r}H_{298}^0 = {\Delta _f}H_{298}^0(cd) - {\Delta _f}H_{298}^0(sp)\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({\Delta _r}H_{298}^0 = {\Delta _f}H_{298}^0(S{O_2}(g)) =  - 296,8(kJ/mol)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com