Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phản ứng thu nhiệt có

Câu 672529: Phản ứng thu nhiệt có

A. \({\Delta _r}H_{298}^0 = 0\).

B. \({\Delta _r}H_{298}^0 > 0\).

C. \({\Delta _r}H_{298}^0 < 0\).

D. \({\Delta _r}H_{298}^0 \ne 0\).

Câu hỏi : 672529

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Đặc điểm phản ứng nhiệt hóa học.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phản ứng thu nhiệt có: \({\Delta _r}H_{298}^0 > 0\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com