Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho nhiệt tạo thành chuẩn của các chất tương ứng trong phương trình

Biến thiên enthalpy của phản ứng N2O4(g) + 3CO(g) ⟶ N2O(g) + 3CO2 (g) có giá trị là:

Câu 672530: Cho nhiệt tạo thành chuẩn của các chất tương ứng trong phương trình

Biến thiên enthalpy của phản ứng N2O4(g) + 3CO(g) ⟶ N2O(g) + 3CO2 (g) có giá trị là:

A. -209,66 kJ.

B. -776,11 kJ.

C. 776,11 kJ.

D. 210,11 kJ.

Câu hỏi : 672530
Phương pháp giải:

Biến thiên enthalpy của phản ứng: \({\Delta _r}H_{298}^0 = {\Delta _f}H_{298}^0(sp) - {\Delta _f}H_{298}^0(cd)\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}{\Delta _r}H_{298}^0 = {\Delta _f}H_{298}^0({N_2}O(g)) + 3{\Delta _f}H_{298}^0(C{O_2}(g)) - 3{\Delta _f}H_{298}^0(CO(g)) - {\Delta _f}H_{298}^0({N_2}{O_4}(g))\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 82,05 + 3.( - 393,5) - 3.( - 110,5) - 9,16 =  - 776,11(kJ)\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com