Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hai tam giác nào không đồng dạng khi biết độ dài các cạnh của hai tam giác lần lượt là:

Câu 672757: Hai tam giác nào không đồng dạng khi biết độ dài các cạnh của hai tam giác lần lượt là:

A. \(2\;{\rm{cm}},3\;{\rm{cm}},4\;{\rm{cm}}\) và \(10\;{\rm{cm}},15\;{\rm{cm}},20\;{\rm{cm}}\).

B. \(3\;{\rm{cm}},4\;{\rm{cm}},6\;{\rm{cm}}\) và \(9\;{\rm{cm}},12\;{\rm{cm}},16\;{\rm{cm}}\)

C. \(2\;{\rm{cm}},2\;{\rm{cm}},2\;{\rm{cm}}\) và \(1\;{\rm{cm}},1\;{\rm{cm}},1\;{\rm{cm}}\)

D. \(14\;{\rm{cm}},15\;{\rm{cm}},16\;{\rm{cm}}\) và \(7\;{\rm{cm}},7,5\;{\rm{cm}},8\;{\rm{cm}}\)

Câu hỏi : 672757

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Nếu ba cạnh của tam giác này tỉ lệ với ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng với nhau.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta thấy:

  \(\dfrac{4}{{12}} = \dfrac{5}{{15}} = \dfrac{6}{{18}} = \dfrac{1}{3}\) nên \({\rm{A}}\) đúng.

  \(\dfrac{3}{9} = \dfrac{4}{{12}} \ne \dfrac{6}{{16}}\) nên B sai.

  \(\dfrac{2}{1} = \dfrac{2}{1} = \dfrac{2}{1}\) nên \({\rm{C}}\) đúng.

  \(\dfrac{{14}}{7} = \dfrac{{15}}{{7,5}} = \dfrac{{16}}{8} = 2\) nên \({\rm{D}}\) đúng

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com