Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương trình hóa học của phản ứng: CHCl3(g) + Cl2(g) $\xrightarrow{{as}}$ CCl4(g) + HCl(g). Khi nồng độ của CHCl3 giảm 4 lần, nồng độ Cl2 giữ nguyên thì tốc độ phản ứng sẽ

Câu 672841: Phương trình hóa học của phản ứng: CHCl3(g) + Cl2(g) $\xrightarrow{{as}}$ CCl4(g) + HCl(g). Khi nồng độ của CHCl3 giảm 4 lần, nồng độ Cl2 giữ nguyên thì tốc độ phản ứng sẽ

A. tăng 4 lần.

B. giảm 4 lần.

C. giảm một nửa.

D. tăng gấp đôi.

Câu hỏi : 672841
Phương pháp giải:

Phản ứng đơn giản: aA + bB ⟶ nN + mM

Tốc độ phản ứng tức thời: \(v = k.C_A^a.C_B^b\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tốc độ phản ứng ở thời điểm ban đầu: \(v = k.C_{CHC{l_3}}^{}.C_{C{l_2}}^{}\)

  Tốc độ phản ứng sau khi thay đổi nồng độ: \(v' = k.(4.C_{CHC{l_3}}^{}).C_{C{l_2}}^{}\)

  ⟹ \(\dfrac{{v'}}{v} = 4\) ⟶ Tốc độ phản ứng tăng 4 lần

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com