Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho phản ứng hóa học sau: C(s) + O2(g) $\xrightarrow{{{t^o}}}$ CO2(g) Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng trên?

Câu 672842: Cho phản ứng hóa học sau: C(s) + O2(g) $\xrightarrow{{{t^o}}}$ CO2(g) Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng trên?

A. Áp suất O2.

B. Nhiệt độ.

C. Hàm lượng carbon.

D. Diện tích bề mặt carbon.

Câu hỏi : 672842

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng: nhiêt độ, nồng độ, áp suất, diện tích bề mặt, chất xúc tác.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C(s) + O2(g) $\xrightarrow{{{t^o}}}$ CO2(g)

  Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng trên:

  - Nồng độ: O2, CO2

  - Nhiệt độ

  - Áp suất

  - Diện tích bề mặt C

  - Chất xúc tác

  C sai, vì carbon là chất rắn nên không có nồng độ/hàm lượng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com