Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khi tăng nồng độ chất tham gia, thì

Câu 672843: Khi tăng nồng độ chất tham gia, thì

A. tốc độ phản ứng không thay đổi.

B. tốc độ phản ứng giảm.

C. tốc độ phản ứng tăng.

D. không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.

Câu hỏi : 672843

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng: nồng độ, nhiệt độ, áp suất, diện tích bề mặt, chất xúc tác.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khi tăng nồng độ chất tham gia, thì tốc độ phản ứng tăng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com