Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

a. Than tổ ong là loại than được sử dụng nhiều trong sinh hoạt hàng ngày của con người, đặc biệt là trong quá trinh đun nấu vì rẻ tiền, tiện dụng. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, than tổ ong cháy có thể tạo thành nhiều chất khí độc hại như CO, SO2, NO2… gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng và gây ô nhiễm môi trường.

Trên bề mặt than tổ ong có nhiều lỗ nhỏ, hãy cho biết tác dụng của các lỗ nhỏ này?

b. Thực hiện phản ứng sau trong bình kín: H2(g) + Br2(g) ⟶ 2HBr(g)

Khi bắt đầu phản ứng, nồng độ của Br2 là 0,100 mol/L. Sau 90s, nồng độ của Br2 là 0,082 mol/L.

Xác định tốc độ trung bình của phản ứng tính theo Br2 trong thời gian trên?

c. Một phản ứng có hệ số nhiệt độ Van’t Hoff bằng 4. Hỏi khi tăng nhiệt độ phản ứng từ 20oC lên 50oC, tốc độ phản ứng tăng bao nhiêu lần?

Câu 672854: a. Than tổ ong là loại than được sử dụng nhiều trong sinh hoạt hàng ngày của con người, đặc biệt là trong quá trinh đun nấu vì rẻ tiền, tiện dụng. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, than tổ ong cháy có thể tạo thành nhiều chất khí độc hại như CO, SO2, NO2… gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng và gây ô nhiễm môi trường.


Trên bề mặt than tổ ong có nhiều lỗ nhỏ, hãy cho biết tác dụng của các lỗ nhỏ này?b. Thực hiện phản ứng sau trong bình kín: H2(g) + Br2(g) ⟶ 2HBr(g)


Khi bắt đầu phản ứng, nồng độ của Br2 là 0,100 mol/L. Sau 90s, nồng độ của Br2 là 0,082 mol/L.


Xác định tốc độ trung bình của phản ứng tính theo Br2 trong thời gian trên?


c. Một phản ứng có hệ số nhiệt độ Van’t Hoff bằng 4. Hỏi khi tăng nhiệt độ phản ứng từ 20oC lên 50oC, tốc độ phản ứng tăng bao nhiêu lần?

Câu hỏi : 672854

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.


Tổng diện tích bề mặt tăng ⟶ tốc độ phản ứng tăng


Phản ứng: aA + bB ⟶ nN + mM


Công thức tính tốc độ trung bình: \(v = \dfrac{{ - 1}}{a}.\dfrac{{\Delta {C_A}}}{{\Delta t}} = \dfrac{{ - 1}}{b}.\dfrac{{\Delta {C_B}}}{{\Delta t}} = \dfrac{1}{n}.\dfrac{{\Delta {C_N}}}{{\Delta t}} = \dfrac{1}{m}.\dfrac{{\Delta {C_M}}}{{\Delta t}}\)


Hệ số nhiệt độ Van’t Hoff: \(\gamma  = \dfrac{{{v_{T + 10}}}}{{{v_T}}}\)

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a. Các lỗ nhỏ trên than tổ ong giúp tăng diện tích bề mặt của carbon với không khí ⟶ tốc độ phản ứng tăng.

  b. H2(g) + Br2(g) ⟶ 2HBr(g)

  \(v = \dfrac{{ - 1}}{1}.\dfrac{{\Delta {C_{B{r_2}}}}}{{\Delta t}} =  - \dfrac{{0,082 - 0,1}}{{90}} = {2.10^{ - 4}}(mol.{L^{ - 1}}.{s^{ - 1}})\)

  c. Hệ số nhiệt độ Van’t Hoff: \(\gamma  = \dfrac{{{v_{T + 10}}}}{{{v_T}}}\)

  ⟶ Tốc độ tăng: \({\gamma ^{\dfrac{{{T_1} - {T_2}}}{{10}}}} = {4^{\dfrac{{50 - 20}}{{10}}}} = {4^3} = 64(lan)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com