Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

a. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

Fe + Cl2 $\xrightarrow{{{t^o}}}$  ……

H2 + Cl2 $\xrightarrow{{as}}$  …..

CuO + HCl ⟶ …..

NaBr + ……… ⟶ ……… + AgBr

b. Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng khi cho 1 mL nước bromine cùng vài giọt hồ tinh bột vào ống nghiệm chứa 2mL dung dịch NaI?

c. Cho bảng số liệu về nhiệt độ sôi của hydrogen halide như sau:

- Hãy giải thích vì sao hydrogen fluoride có nhiệt độ sôi cao bất thường so với các hydrogen halide còn lại?

- Sắp xếp theo chiều tăng dần tính khử của các ion halide?

Câu 672855: a. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:


Fe + Cl2 $\xrightarrow{{{t^o}}}$  ……


H2 + Cl2 $\xrightarrow{{as}}$  …..


CuO + HCl ⟶ …..


NaBr + ……… ⟶ ……… + AgBr


b. Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng khi cho 1 mL nước bromine cùng vài giọt hồ tinh bột vào ống nghiệm chứa 2mL dung dịch NaI?


c. Cho bảng số liệu về nhiệt độ sôi của hydrogen halide như sau:- Hãy giải thích vì sao hydrogen fluoride có nhiệt độ sôi cao bất thường so với các hydrogen halide còn lại?


- Sắp xếp theo chiều tăng dần tính khử của các ion halide?

Câu hỏi : 672855

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tính oxi hóa – khử nguyên tố nhóm halogen.


Các yếu tố ảnh hưởng đến nhiệt độ sôi.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a.

  2Fe + 3Cl2 $\xrightarrow{{{t^o}}}$   2FeCl3

  H2 + Cl2 $\xrightarrow{{as}}$  2HCl

  CuO + 2HCl ⟶CuCl2 + H2O

  NaBr + AgNO3 ⟶ NaNO3 + AgBr

  b.

  Cho bromine cùng hồ tinh bột vào dung dịch NaI sẽ xuất hiện màu xanh tím ở tinh bột do

  Br2 + 2NaI ⟶ 2NaBr + I2

  Iodine được sinh ra, kết hợp với hồ tinh bột tạo phức màu xanh tím.

  c.

  Fluorine là nguyên tố có độ âm điện lớn ⟶ liên kết H – F phân cực mạnh

  ⟹ Giữa các phân tử HF hình thành liên kết hydrogen liên phân tử

  ⟹ Nhiệt độ sôi HF cao hơn các hydrogen halide khác.

  Tính khử ion halide: F- < Cl- < Br- < I-

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com