Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho phản ứng xảy ra trong bình kín: 2NO(g) + O2(g) ⟶ 2NO2(g)

a) Viết biểu thức tốc độ phản ứng tức thời của phản ứng.

b) Ở nhiệt độ không đổi, tốc độ phản ứng thay đổi như thế nào khi:

- Nồng độ O2 tăng 3 lần, nồng độ NO không đổi?

- Nồng độ NO và O2 đều tăng 3 lần?

Câu 672857: Cho phản ứng xảy ra trong bình kín: 2NO(g) + O2(g) ⟶ 2NO2(g)

a) Viết biểu thức tốc độ phản ứng tức thời của phản ứng.

b) Ở nhiệt độ không đổi, tốc độ phản ứng thay đổi như thế nào khi:

- Nồng độ O2 tăng 3 lần, nồng độ NO không đổi?

- Nồng độ NO và O2 đều tăng 3 lần?

Câu hỏi : 672857

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Phản ứng đơn giản: aA + bB ⟶ nN + mM

Tốc độ phản ứng tức thời: \(v = k.C_A^a.C_B^b\)

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a) Tốc độ phản ứng tức thời: \(v = k.C_{NO}^2.C_{{O_2}}^{}\)

  b)

  Khi nồng độ O2 tăng 3 lần, nồng độ NO không đổi

  ⟹ \(\dfrac{{v'}}{v} = \dfrac{{k.C_{NO}^2.(3.{C_{{O_2}}})}}{{kC_{NO}^2.{C_{{O_2}}}}} = 3\)

  ⟹ Tốc độ phản ứng tăng 3 lần

  Khi nồng độ NO và O2 đều tăng 3 lần

  ⟹ \(\dfrac{{v'}}{v} = \dfrac{{k.{{(3.C_{NO}^{})}^2}.(3.{C_{{O_2}}})}}{{kC_{NO}^2.{C_{{O_2}}}}} = {3^3} = 27\)

  ⟹ Tốc độ phản ứng tăng 27 lần

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com