Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 8,1 gam bột aluminium (Al) tác dụng với lượng dư đơn chất halogen ở điều kiện thích hợp, thu được 40,05 gam muối aluminium halide. Xác định tên của đơn chất halogen này.

Câu 672856: Cho 8,1 gam bột aluminium (Al) tác dụng với lượng dư đơn chất halogen ở điều kiện thích hợp, thu được 40,05 gam muối aluminium halide. Xác định tên của đơn chất halogen này.

Câu hỏi : 672856
Phương pháp giải:

Đặt halogen là X2

Phương trình phản ứng: 2Al + 3X2 ⟶ 2AlX3

Ta có: \({n_{Al{X_3}}} = {n_{Al}} = \dfrac{{{m_{Al}}}}{{{M_{Al}}}}\)

⟹ \({M_{Al{X_3}}} = \dfrac{{{m_{Al{X_3}}}}}{{{n_{Al{X_3}}}}} = 27 + 3.X\)

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Đặt halogen là X2

  Phương trình phản ứng: 2Al + 3X2 ⟶ 2AlX3

  Ta có: \({n_{Al{X_3}}} = {n_{Al}} = \dfrac{{{m_{Al}}}}{{{M_{Al}}}} = 0,3(mol)\)

  \(\begin{array}{l}{M_{Al{X_3}}} = \dfrac{{{m_{Al{X_3}}}}}{{{n_{Al{X_3}}}}} = 27 + 3.X \Leftrightarrow 133,5 = 27 + 3X\\ \Rightarrow X = 35,5(Chlorine)\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com