Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: \(\dfrac{{17}}{{21}} - \dfrac{8}{{21}} \cdot  \cdot  \cdot \dfrac{4}{7}\)

Câu 672865: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: \(\dfrac{{17}}{{21}} - \dfrac{8}{{21}} \cdot  \cdot  \cdot \dfrac{4}{7}\)

A. <

B. >

C. =

D. Tất cả đều sai

Câu hỏi : 672865

Quảng cáo

Phương pháp giải:

- Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số.

- Rút gọn rồi so sánh.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(\dfrac{{17}}{{21}} - \dfrac{8}{{21}} = \dfrac{{17 - 8}}{{21}} = \dfrac{9}{{21}} = \dfrac{3}{7}\)

  Vì \(\dfrac{3}{7} < \dfrac{4}{7}\) nên \(\dfrac{{17}}{{21}} - \dfrac{8}{{21}} < \dfrac{4}{7}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com