Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm thành phần chưa biết của phép tính.

a) \(?\, + \dfrac{3}{7} = \dfrac{{15}}{{14}}\)

b) \(1 - ? = \dfrac{2}{9}\)

Câu 672866: Tìm thành phần chưa biết của phép tính.

a) \(?\, + \dfrac{3}{7} = \dfrac{{15}}{{14}}\)

b) \(1 - ? = \dfrac{2}{9}\)

Câu hỏi : 672866
Phương pháp giải:

a) Tìm thành phần chưa biết là số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

b) Tìm thành phần chưa biết là số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a) \(?\, + \dfrac{3}{7} = \dfrac{{15}}{{14}}\)

  \(\dfrac{{15}}{{14}} - \dfrac{3}{7} = \dfrac{{15}}{{14}} - \dfrac{6}{{14}} = \dfrac{9}{{14}}\)

  b) \(1 - ? = \dfrac{2}{9}\)

  \(1 - \dfrac{2}{9} = \dfrac{9}{9} - \dfrac{2}{9} = \dfrac{7}{9}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt từ cơ bản đến nâng cao, bứt phá điểm 9,10. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com