Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cơ cấu kinh tế được hình thành dựa trên chế độ sở hữu là gì?

Câu 672873: Cơ cấu kinh tế được hình thành dựa trên chế độ sở hữu là gì?

A. Cơ cấu kinh tế theo ngành.

B. Cơ cấu kinh tế theo thành phần kinh tế.

C. Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ.

D. Cơ cấu kinh tế theo ngành và thành phần kinh tế.

Câu hỏi : 672873
Phương pháp giải:

SGK Địa lí 10, Cơ cấu kinh tế.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cơ cấu kinh tế được hình thành dựa trên chế độ sở hữu là cơ cấu kinh tế theo thành phần kinh tế: kinh tế trong nước (kinh tế Nhà nước, kinh tế ngoài Nhà nước), kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com