Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho bảng số liệu:

TỈ SUẤT SINH THÔ VÀ TỈ SUẤT TỬ THÔ CỦA THẾ GIỚI, NĂM 2020

(Nguồn: https://www.gso.gov.vn)

Theo bảng số liệu, tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của thế giới năm 2020 là

Câu 672872: Cho bảng số liệu:


TỈ SUẤT SINH THÔ VÀ TỈ SUẤT TỬ THÔ CỦA THẾ GIỚI, NĂM 2020(Nguồn: https://www.gso.gov.vn)


Theo bảng số liệu, tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của thế giới năm 2020 là

A. 11%.

B. 18%.

C. 7%.

D. 1,1%.

Câu hỏi : 672872
Phương pháp giải:

Tính toán.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Công thức: Tỉ suất tăng dân số tự nhiên = (tỉ suất sinh thô – tỉ suất tử thô) : 10 (%).

  Theo bảng số liệu, tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của thế giới năm 2020 là 1,1%.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com