Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho bảng số liệu:

CƠ CẤU DÂN SỐ HOẠT ĐỘNG THEO KHU VỰC KINH TẾ Ở NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2020

(Đơn vị: %)

(Nguồn: https://www.gso.gov.vn/)

Theo bảng số liệu, để thể hiện cơ cấu dân số hoạt động theo khu vực kinh tế ở nước ta, giai đoạn 2010 - 2020, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

Câu 672882: Cho bảng số liệu:


CƠ CẤU DÂN SỐ HOẠT ĐỘNG THEO KHU VỰC KINH TẾ Ở NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2020


(Đơn vị: %)(Nguồn: https://www.gso.gov.vn/)


Theo bảng số liệu, để thể hiện cơ cấu dân số hoạt động theo khu vực kinh tế ở nước ta, giai đoạn 2010 - 2020, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Cột.

B. Tròn.

C. Miền.

D. Đường.

Câu hỏi : 672882

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Nhận dạng biểu đồ.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Biểu đồ miền thích hợp nhất vì có 4 mốc thời gian, thể hiện cơ cấu, đơn vị %.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com