Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phát biểu nào sau đây đúng với vai trò của ngành lâm nghiệp?

Câu 672883: Phát biểu nào sau đây đúng với vai trò của ngành lâm nghiệp?

A. Cung cấp nguồn thực phẩm chủ yếu cho con người.

B. Bảo tồn đa dạng sinh học, phòng chống các thiên tai.

C. Cung cấp nguồn lương thực chủ yếu cho con người.

D. Cung cấp các tư liệu sản xuất chủ yếu cho các ngành.

Câu hỏi : 672883
Phương pháp giải:

SGK Địa lí 10, Lâm nghiệp.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ngành lâm nghiệp có vai trò quan trọng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học, phòng chống các thiên tai.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com