Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho bảng số liệu:

DÂN SỐ THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 1974 - 2020

(Đơn vị: triệu người)

(Nguồn: https://www.gso.gov.vn)

Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng với tình hình tăng dân số thế giới?

Câu 672890: Cho bảng số liệu:


DÂN SỐ THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 1974 - 2020


(Đơn vị: triệu người)(Nguồn: https://www.gso.gov.vn)


Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng với tình hình tăng dân số thế giới?

A. Giảm liên tục.

B. Tăng liên tục.

C. Giảm không liên tục.

D. Tăng không liên tục.

Câu hỏi : 672890

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Nhận xét bảng số liệu.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dân số thế giới tăng liên tục trong giai đoạn 1974 – 2020, tăng từ 4 tỉ người lên gần 7,8 tỉ người.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com