Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhân tố nào sau đây vừa đóng vai trò lực lượng sản xuất trực tiếp vừa là nguồn tiêu thụ sản phẩm?

Câu 672891: Nhân tố nào sau đây vừa đóng vai trò lực lượng sản xuất trực tiếp vừa là nguồn tiêu thụ sản phẩm?

A. Khoa học – công nghệ.

B. Dân cư, lao động.

C. Địa hình, đất trồng.

D. Vốn đầu tư và thị trường.

Câu hỏi : 672891
Phương pháp giải:

SGK Địa lí 10, Các nguồn lực phát triển kinh tế.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dân cư, lao động vừa đóng vai trò lực lượng sản xuất trực tiếp vừa là nguồn tiêu thụ sản phẩm.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com