Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

“THAM LAM" ĐỐI VỚI NGƯỜI KHÁC CHÍNH LÀ

NGUỒN GỐC CỦA MỌI THÓI XẤU

.. Ngoài ra, ranh giới giữa thói xấu và đức tốt chỉ là một sợi tóc. Ví dụ như thói ngạo mạn và lòng dũng cảm. Thói lỗ mãn và tính cương trực. Thói ngoan cố và lòng thành thực. Tính nông nổi và sự nhanh nhạy. Tố chất gốc tự nó không phải là xấu. Tuy vậy, duy có một thứ, vấn đề tố chất gốc đã là xấu, cho nên bất cứ ở đâu, dù ở mức độ nào và nhằm mục đích ra sao, thì nó vẫn cứ là thói xấu. Thứ đó chính là tham lam.

Tham lam thường ngấm ngầm nảy sinh trong lòng. Tham vọng khiến người ta lập mưu sinh kế hãm hại người khác nhằm thoả mãn sự ghen tức, hay xoa dịu nỗi bất hạnh của chính mình. Vì thế những kẻ ôm ấp lòng tham không hề đóng góp gì mà chỉ phá hoại hạnh phúc xã hội.

Ghen ghét, lường gạt, giả đối là những thói mà người ta thường gọi là lừa đảo bịp bợm. Đây là một thói đê tiện. Nhưng nó không phải là nguyên nhân đẻ ra sự tham lam. Ngược lại, phải thấy rằng chính tham lam đã sản sinh ra những thói đê tiện ấy mới đúng.

Tham lam là nguồn gốc của mọi thói xấu. Có thể nói: Không có thói xấu nào trong con người mà lại không xuất phát từ tham lam.

Thái độ cay cú ngờ vực, ghen tức, hèn nhát... cũng từ tham lam mà ra. Từ những hành vi thậm thụt, mặt đàm, mưu mô cho đến việc lôi kéo bè cánh ám sát, nổi loạn... tất cả đều phát sinh từ tham lam.

Trên phạm vi quốc gia, những tai hoạ do lòng tham gây ra khiến cho dân chúng đều trở thành nạn nhân. Khi đó thì mọi lợi ích công đều biến thành lợi ích riêng của một nhóm người.

(Trích Khuyến học, Fukuzawa Yukichi, Phạm Hữu Lại dịch, NXB Dân trí)

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

“THAM LAM" ĐỐI VỚI NGƯỜI KHÁC CHÍNH LÀ

NGUỒN GỐC CỦA MỌI THÓI XẤU

.. Ngoài ra, ranh giới giữa thói xấu và đức tốt chỉ là một sợi tóc. Ví dụ như thói ngạo mạn và lòng dũng cảm. Thói lỗ mãn và tính cương trực. Thói ngoan cố và lòng thành thực. Tính nông nổi và sự nhanh nhạy. Tố chất gốc tự nó không phải là xấu. Tuy vậy, duy có một thứ, vấn đề tố chất gốc đã là xấu, cho nên bất cứ ở đâu, dù ở mức độ nào và nhằm mục đích ra sao, thì nó vẫn cứ là thói xấu. Thứ đó chính là tham lam.

Tham lam thường ngấm ngầm nảy sinh trong lòng. Tham vọng khiến người ta lập mưu sinh kế hãm hại người khác nhằm thoả mãn sự ghen tức, hay xoa dịu nỗi bất hạnh của chính mình. Vì thế những kẻ ôm ấp lòng tham không hề đóng góp gì mà chỉ phá hoại hạnh phúc xã hội.

Ghen ghét, lường gạt, giả đối là những thói mà người ta thường gọi là lừa đảo bịp bợm. Đây là một thói đê tiện. Nhưng nó không phải là nguyên nhân đẻ ra sự tham lam. Ngược lại, phải thấy rằng chính tham lam đã sản sinh ra những thói đê tiện ấy mới đúng.

Tham lam là nguồn gốc của mọi thói xấu. Có thể nói: Không có thói xấu nào trong con người mà lại không xuất phát từ tham lam.

Thái độ cay cú ngờ vực, ghen tức, hèn nhát... cũng từ tham lam mà ra. Từ những hành vi thậm thụt, mặt đàm, mưu mô cho đến việc lôi kéo bè cánh ám sát, nổi loạn... tất cả đều phát sinh từ tham lam.

Trên phạm vi quốc gia, những tai hoạ do lòng tham gây ra khiến cho dân chúng đều trở thành nạn nhân. Khi đó thì mọi lợi ích công đều biến thành lợi ích riêng của một nhóm người.

(Trích Khuyến học, Fukuzawa Yukichi, Phạm Hữu Lại dịch, NXB Dân trí)

Câu 1: Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là gì?

A. Tự sự. 

B. Biểu cảm. 

C. Miêu tả. 

D. Nghị luận.

Câu hỏi : 672932
Phương pháp giải:

Căn cứ các phương thức biểu đạt đã học.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận.

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: Văn bản trên bàn về vấn đề gì?

A. Bàn về lòng nhân ái. 

B. Bàn về tính trung thực.

C. Bàn về lòng khiêm tốn.

D. Bàn về tính tham lam.

Câu hỏi : 672933
Phương pháp giải:

Căn cứ nội dung văn bản, phân tích.


Nội dung: Bàn về tính tham lam.


Chọn D.


 

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nội dung: Bàn về tính tham lam.

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: Trong văn bản trên, sự tham lam được thể hiện qua những hành vi nào?

A. Mưu mô, gian dối, lừa đảo, thường xuyên không nói đúng sự thật....

B. Thậm thụt, mật đàm, mưu mô cho đến việc lôi kéo bè cánh, ám sát,...

C. Thường lấy đồ của người khác khi họ không để ý làm của riêng cho mình.

D. Hay kết bé phải để chia rẽ, kéo cánh, làm những việc trái với lương tâm.

Câu hỏi : 672934
Phương pháp giải:

Căn cứ nội dung văn bản, phân tích.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Biểu hiện: Thậm thụt, mật đàm, mưu mô cho đến việc lôi kéo bè cánh, ám sát,...

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: Từ “lừa đảo” trong câu văn “Ghen ghét, lường gạt, giả dối là những thói mà người ta thường gọi là lừa đảo bịp bợm” có quan hệ như thế nào với các từ “lường gạt, giả dối”.

A. Từ đồng âm 

B. Từ trái nghĩa

C. Từng đồng nghĩa. 

D. Từ đa nghĩa

Câu hỏi : 672935
Phương pháp giải:

Căn cứ bài từ đồng nghĩa.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  “Lừa đảo” đồng nghĩa với “lường gạt, giả dối”.

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5: Trong câu" Thái độ cay cú ngờ vực, ghen tức, hèn nhát... cũng từ tham lam mà ra” sử dụng phép tu từ nào?

A. Điệp ngữ.  

C. So sánh. 

D. Ẩn dụ.

Câu hỏi : 672936
Phương pháp giải:

Căn cứ bài liệt kê.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Biện pháp liệt kê: ngờ vực, ghen ghét, hèn nhát, …

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 6: Thành ngữ nào sau đây nói về sự tham lam?

A. Cả lớn nuốt cả bé. 

B. Góp gió thành bão.

C. Tham thì thâm. 

D. Nước đổ đầu vịt

Câu hỏi : 672937
Phương pháp giải:

Căn cứ bài Thành ngữ.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thành ngữ thể hiện lòng tham: Tham thì thâm.

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 7: Từ Hán Việt “quốc gia” tương ứng với nghĩa nào sau đây?

A. Nước nhà 

B. Nhà cửa

C. Nhà ở

D. Nước non

Câu hỏi : 672938
Phương pháp giải:

Căn cứ bài từ Hán Việt.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Quốc gia: nước nhà.

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 8: Dòng nào sau đây nói đúng nhất về tinh tham lam?

A. Là thích vơ vét về phần mình cho nhiều.

B. Là sự đắm say, đam mê về một thứ gì đó, một điều gì đó.

C. Là muốn lấy phần hơn, phần nhiều về vật chất cho bản thân.

D. Là muốn lấy phần hơn, phần nhiều, muốn chiếm đoạt tất cả nhằm làm lợi cho bản thân.

Câu hỏi : 672939
Phương pháp giải:

Phân tích.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Là muốn lấy phần hơn, phần nhiều, muốn chiếm đoạt tất cả nhằm làm lợi cho bản thân.

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com