Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho mạch điện như Hình vẽ. Cho biết: \({R_1} = 15\Omega ,{R_2} = {R_3} = {R_4} = 10\Omega \). Điện trở của ampe kế và các dây nối không đáng kề.

Tìm điện trở của đoạn mạch AB.

Câu 673056: Cho mạch điện như Hình vẽ. Cho biết: \({R_1} = 15\Omega ,{R_2} = {R_3} = {R_4} = 10\Omega \). Điện trở của ampe kế và các dây nối không đáng kề.

Tìm điện trở của đoạn mạch AB.

A. \(4\Omega \)

B. \(5\Omega \)

C. \(15\Omega \)

D. \(7,5\Omega \)

Câu hỏi : 673056

Quảng cáo

Phương pháp giải:

+ Phân tích cấu trúc mạch.

+ Sử dụng các công thức của đoạn mạch nối tiếp và song song.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Điện trở của ampe kế bằng 0 \( \to \) Chập C với B.

  Vẽ lại mạch:

  Cấu trúc mạch: \({R_1}//\left[ {\left( {{R_3}//{R_4}} \right)nt{R_2}} \right]\)

  Ta có:

  + \({R_{34}} = \dfrac{{{R_3}.{R_4}}}{{{R_3} + {R_4}}} = \dfrac{{10.10}}{{10 + 10}} = 5\Omega \)

  + \({R_{234}} = {R_2} + {R_{34}} = 10 + 5 = 15\Omega \)

  \( \to {R_{AB}} = \dfrac{{{R_1}.{R_{234}}}}{{{R_1} + {R_{234}}}} = \dfrac{{15.15}}{{15 + 15}} = 7,5\Omega \)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com