Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

So sánh A và B biết \(A = \dfrac{2}{3} \times \dfrac{3}{4} \times \dfrac{5}{7}\) và \(B = \dfrac{4}{3} \times \dfrac{9}{8} \times \dfrac{1}{7}\)

Câu 673212: So sánh A và B biết \(A = \dfrac{2}{3} \times \dfrac{3}{4} \times \dfrac{5}{7}\) và \(B = \dfrac{4}{3} \times \dfrac{9}{8} \times \dfrac{1}{7}\)

A. A < B

B. A > B

C. A = B

D. Tất cả đều sai

Câu hỏi : 673212
Phương pháp giải:

Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:

  \(A = \dfrac{2}{3} \times \dfrac{3}{4} \times \dfrac{5}{7} = \dfrac{{2 \times 3 \times 5}}{{3 \times 4 \times 7}} = \dfrac{{2 \times 3 \times 5}}{{3 \times 2 \times 2 \times 7}} = \dfrac{5}{{2 \times 7}} = \dfrac{5}{{14}}\)

  \(B = \dfrac{4}{3} \times \dfrac{9}{8} \times \dfrac{1}{7} = \dfrac{{4 \times 9 \times 1}}{{3 \times 8 \times 7}} = \dfrac{{4 \times 3 \times 3 \times 1}}{{3 \times 4 \times 2 \times 7}} = \dfrac{{3 \times 1}}{{2 \times 7}} = \dfrac{3}{{14}}\)

  Vì \(\dfrac{5}{{14}} > \dfrac{3}{{14}}\) nên A > B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com