Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm thành phần chưa biết của phép tính.

a) \(?\,\,:\dfrac{{12}}{5} = \dfrac{{10}}{3}\)

b) \(?\,\,:\dfrac{3}{5} = \dfrac{2}{9}\)

Câu 673213: Tìm thành phần chưa biết của phép tính.

a) \(?\,\,:\dfrac{{12}}{5} = \dfrac{{10}}{3}\)

b) \(?\,\,:\dfrac{3}{5} = \dfrac{2}{9}\)

Câu hỏi : 673213

Quảng cáo

Phương pháp giải:

- Tìm thành phần chưa biết là số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

- Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a) \(?\,\,:\dfrac{{12}}{5} = \dfrac{{10}}{3}\)

  \(\dfrac{{10}}{3} \times \dfrac{{12}}{5} = \dfrac{{10 \times 12}}{{3 \times 5}} = \dfrac{{120}}{{15}} = \dfrac{{120:15}}{{15:15}} = 8\)

  b) \(?\,\,:\dfrac{3}{5} = \dfrac{2}{9}\)

  \(\dfrac{2}{9} \times \dfrac{3}{5} = \dfrac{{2 \times 3}}{{9 \times 5}} = \dfrac{6}{{45}} = \dfrac{{6:3}}{{45:3}} = \dfrac{2}{{15}}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com